Rillijnen

Het rillen zorgt ervoor dat materiaal dusdanig wordt gekneusd dat de materiaalvezels hun samenhang verliezen. Hierdoor wordt vouwen mogelijk, soms wel tot 180 graden, zonder dat het materiaal scheurt.

De keuze van een rilhoogte en dikte heeft te maken met de hoogte van de messen, het te verwerken materiaal en of er wel of geen tegenrilling plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de golfkartonindustrie is tegenrillen niet altijd noodzakelijk, het werken zonder tegenrilling vereenvoudigt de productie en verlaagt de instelkosten.

In de jaren achter ons zijn er proefondervindelijk tabellen ontwikkeld, de zogenaamde rilwaardentabellen. Hierin vinden we het toegepaste materiaal, het grams gewicht en dikte en de bijbehorende rilhoogte.

De hoogte van rillijnen lopen op met 0,05 mm, dit geeft aan hoe nauwkeurig het proces van het rillen is.

Er zin verschillende rilprofielen te krijgen. Elk met hun specifieke eigenschappen en toepassingen.

Tegenrillen gebeurt met behulp van:

  • Rilkanalen (Channels);
  • Rilmatrijzen (Pertinax of vetronite),
  • Stansrilplaten.

Rilkanalen worden veelal door de operator of ordervoorbereider op maat gemaakt en op de ril in de stans gemonteerd. Vervolgens worden ze door het maken van een slag met de machine op de stansplaat geplakt.

Rilmatrijzen worden speciaal gemaakt voor de specifieke stans en met behulp van paspennen in de stansvorm bevestigd. Na het verwijderen van het schutblad van de kleeflaag worden de matrijzen door het maken van een slag met de machine op de stansplaat geplakt. Veelal wordt de stansplaat in zijn geheel verwisseld en blijft deze bij de stansvorm als gereedschapsonderdeel. Natuurlijk kunnen de rilmatrijzen ook van de stansplaat worden verwijderd en blijft de stansplaat in de machine gemonteerd.

Stansrilplaten zorgen ervoor dat er zo min mogelijk spanning in het te stansen materiaal ontstaat. De rilkanalen worden in het staal gefreesd waardoor het vel niet over de dikte van een Channel of Pertinax plaat heen hoeft en dus geheel vlakliggend wordt verwerkt. Het aanmaken van een stansrilplaat is kostbaar en wordt daarom toegepast als het om grote series of veel herhalingsopdrachten gaat.

Vouwen kunnen ook worden gemaakt door te ritsen met een ritsmes. De dikte van het materiaal wordt deels doorsneden waardoor het plaatselijk verzwakt en er kan worden gevouwen. Dat de ritsen ook in vele hoogtes en diktes voorkomen moge duidelijk zijn. Ook worden vouwen gecreëerd door combinaties van ril en mes of toepassing van perforaties. In kunststof wordt gebruik gemaakt van microperforaties.

Wilt u meer informatie over rillijnen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31(0)76-5420411 of mail ons op web@bnl.nl.